ball.punt.nl
Zin en onzin op het web
Abonneren

Abonneer je nu voor nieuwe artikelen op deze website!

Redactioneel

--
fiat punto
Allemaal vast oefenen voor morgen

Nogmaals in de herhaling want morgen wel meezigen natuurlijk he!!


Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd. Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t'aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

Reacties

chrispie op 17-09-2007 18:05
Ik heb het even opgezocht en ben bang dat dat een nachtje wakker lblijven word...........
Moet ik hem helemaal uit mijn hoofd kennen?
Doe je mee dan...............
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag
Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.
Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt
Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.
Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.
Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.
Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.
Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.
Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.
Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.
Ron op 17-09-2007 18:08
Ik dacht dat er nog meer koepletten waren , maar dit is genoeg voor vannacht hoor pffft :))
chrispie op 17-09-2007 18:08
Zie je trouwens dat de eerste letters van elk couplet een naam vormen..........willem van nazzo
chrispie op 17-09-2007 18:09
Heb wel de oude versie ook gevonden......pfffffffffffft ik ken de eerste is dat ook genoeg?
Ron op 17-09-2007 18:17
Ik doe wel Ole oleee oleeh oleeeej :-) Nazzo goh weer wat geleerd , leezraam dat punten haha
Patrick op 17-09-2007 21:23
Wij hebben ons eigenste brabantse  
Ron op 17-09-2007 21:26
Ben benieuwd naar het filmpje waar jij inzingt
Roos op 18-09-2007 09:52
Moet dit nou  
 
Trouwens het goot net dat het giet hiero ... dus ik hopen en bidden dat die wolken
richting Den Haag ... en dan al die verzopen koppies euhhh hoedjes enzo  
Ach het wordt een mooie dag vandaag ... ik voel het.
 
Greeeeetzzz van Roos  
firmamama op 18-09-2007 16:51
Sjemig, 14 coupletten staan jumpen!
 
oh.......dat was niet de bedoeling ervan?
 
Blonde muts : Desirée op 19-09-2007 15:27
verdemme net een dag te laat met oefenen zeg, balen!!!!!!!!!!!! eh....balen!
Ron op 19-09-2007 16:09
Ik ben bijna jarig niet getreurd :D
Blonde muts : Desirée op 19-09-2007 17:21
ja ik ook....moeten we dan het wilhelmus zingen?
Ron op 19-09-2007 17:51
of
Hertog Jan - Noord-Brabants Volkslied

Luister naar de muziek van het Noord-Brabantse volkslied

Toen den Hertog Jan kwam varen
Te peerd parmant al triumfant.
Na zevenhonderd jaren,
Hoe zong men t'allen kant:
Harba lorifa, zong de Hertog,
Harba lorifa.
Na zevenhonderd jaren
In dit edel Brabants land.

Hij kwam van over 't water:
Den Scheldevloed, aan wal te voet,
t'Antwerpen op de straten
Zilver veren op zijn hoed
Harba lorifa, zong den Hertog,
Harba lorifa.
t'Antwerpen op de straten,
Lere leerzen aan zien voet.

Och, Turnhout, stedeke schone,
Zijn uw ruitjes groen, maar uw hertjes koen,
Laat den Hertog binnenkomen
In dit zomers vrolijk seizoen.
Harba lorifa, zong den Hertog,
Harba lorifa,
Laat den Hertog binnenkomen,
Hij heeft een peerd van doen.

Hij heeft een peerd gekregen
Een schoon wit peerd, een schimmelpeerd,
Daar is hij opgestegen,
Dien ridder onverveerd.
Harba lorifa, zong den hertog,
Harba lorifa,
Daar is hij opgestegen
En hij reed naar Valkensweerd.

In Valkensweerd daar zaten,
Al in de kast, de zilverkast,
De guldekoning zijn platen,
Die wierden aaneengelast.
Harba lorifa, zong den Hertog,
Harba lorifa,
De guldekoning zijn platen,
Toen had hij een harnas.

Rooise boeren, komt naar buiten,
Met de grote trom, met de kleine trom,
Trompetten en cornetten en de fluiten
In dit Brabants hertogdom.
Harba lorifa, zong den Hertog,
Harba lorifa,
Trompetten en cornetten
ende fluiten Indit Brabants hertogdom.

WWij reden allemaal samen,
Op Oirschot aan, door een kanidasselaan,
En Jan riep: 'In Gods name!
Hier heb ik meer gestaan.'
Harba lorifa, zong den Hertog,
Harba lorifa
En Jan riep 'In Gods name!
Reikt mij mijn standaard aan.'

Blonde muts : Desirée op 20-09-2007 15:58
brabant heeft geen volkslied....;-(
anders geef me brabant van guusje maar!
Ron op 20-09-2007 17:35
In de Gloria is toch Brabants :-))
Blonde muts : Desirée op 21-09-2007 07:38
als je maar vals genoeg zingt....;-)
Ron op 21-09-2007 10:16
Ik kan niet eens anders zingen hihi
Blonde muts : Desirée op 21-09-2007 10:16
nou je bent tenmisnte wel eerlijk hihi
Ron op 21-09-2007 10:27
Ik playback daarom ook meestal als er in groepsverband gezongen moet worden :)
Blonde muts : Desirée op 21-09-2007 12:11
je bent een wijs man....;-)
Ron op 21-09-2007 12:23
*kuch*
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl